Case-Amsterdam.nl

Leven in Amsterdam

Werken in Amsterdam

Amsterdam is niet alleen de officiële hoofdstad van ons land maar vormt ook voor tal van sectoren het kloppend hart. Amsterdam is van de grote steden veruit de belangrijkste speler op het gebied van werkgelegenheid in de online marketing, de ICT en andere sectoren binnen de zakelijke en financiële dienstverlening. Amsterdam is daarnaast ook de culturele hoofdstad van ons land, hoewel deze sector geen enorme bijdrage levert aan de totale werkgelegenheid met uitzondering van de kleine ondernemers. In dat opzicht scoren de handel en de zorg nog altijd vele malen hoger.

In totaal zijn er in Amsterdam ruim een half miljoen banen. Bovendien voorziet de hoofdstad in bijna 50 % van de totale werkgelegenheid in de eigen regio.

Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten relatief positief voor Amsterdam. Het aantal banen zal naar verwachting met enkele tienduizenden per jaar stijgen. Wel is voorzien dat de vraag naar arbeidskrachten sterker zal stijgen dan de groei van de beroepsbevolking in de stad. Er zullen dus méér banen vrijkomen voor mensen van buitenaf. Dit betreft vooral de vraag naar hogeropgeleiden in de eerder genoemde sectoren. Voor laagopgeleiden geldt dat er nog steeds een overschot heerst en dat dit de komende jaren waarschijnlijk ook niet zal veranderen.

Werken in Amsterdam als zelfstandig ondernemer

Amsterdam kent behalve een enorme arbeidsmarkt ook een aanzienlijk aantal zelfstandigen; bijna 50.000. Dit komt dus overeen met zo’n 10 % van de totale werkgelegenheid in de stad. Veel ondernemers werken als ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel). Zij nemen ruim 10 % van alle werkenden in Amsterdam voor hun rekening.

In verhouding tot de rest van Nederland ligt Amsterdam hierin volop. Veel zelfstandigen in de hoofdstad zijn werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Relatief gezien is daarnaast ook een groot deel van hen werkzaam in de culturele sector.

Wat betreft bedrijfsruimte, heeft Amsterdam veel te bieden voor kleine zelfstandigen. Van alle bedrijfsvestigingen wordt zelfs de helft door zelfstandigen in beslag genomen! Vooral in het centrum en Amsterdam Zuid is deze groep sterk vertegenwoordigd. Dit neemt overigens niet weg dat ook andere wijken ook erg interessant zijn voor kleine ondernemers. Vooral in Amsterdam Noord staat de komende jaren veel te gebeuren op dit gebied. Een goed voorbeeld daarvan is de herinrichting van het gebied rond de oude NDSM-werf: een locatie die met name voor ondernemers in de culturele sector erg aantrekkelijk is. Er bevinden zich veel kleine kantoren en bijzondere vergaderlocaties.

Verhuizen naar Amsterdam

Als je gaat werken, of overweegt te gaan werken, in Amsterdam dan is ook wonen in Amsterdam wellicht iets waar je over nagedacht hebt.  Daarover lees je meer in ‘Wonen in Amsterdam’.

  • Case-Amsterdam.nl

    © All Rights Reserved.
    we love WordPress 6.5.5
    86 queries. 0,389 seconds.

    Tembesi 1.0 Designed by WP GPL