Case-Amsterdam.nl

Leven in Amsterdam

Ehbo cursus Amsterdam

By has blogged 11

Daarvoor moet op de eerste plaats eerste hulp bij ongevallen kunnen worden verleend. Hiervoor kunt u een ehbo training volgen. U legt het kind op de rug en doet een snelle mondinspectie. De werkgever moet zorgen voor deze opleiding en ook nascholing. De tweede hulpverlener start met borstcompressie nadat u de laatste twee beademingen hebt gegeven. Het bedrijfshulpverlening plan moet duidelijk geformuleerd zijn zodat iedereen precies weet wat te doen in geval van nood. Draai het slachtoffer door tot hij op zijn rug ligt en leg zijn hoofd voorzichtig neer. Laat eventuele collega’s u assisteren bij de verdere hulpverlening. U kunt het slachtoffer geruststellen door te zeggen dat u hem niet alleen laat, door te vertellen wie u bent en door zelf rustig te blijven. Niet elke bedrijfshulpverlener in spe zal de gehele opleiding hoeven te doorlopen. Natuurlijk is er bij brand in iedere situatie een ander hulpmiddel nodig, want zo zal op een benzine station geen water hulp bieden bij brand. Wanneer er brand uitbreekt in een bedrijf of instelling wordt er vanuit gegaan dat er mensen zijn die alle zaken regelen die dan gelden. Spreek af bij wie het meldpunt ligt indien de bedrijfshulpverlening professionele hulp nodig heeft, in de meeste bedrijven is de werkgever de eindverantwoordelijke. Deze hulpverlening heet ook wel bedrijfshulpverlening of afgekort BHV, die werkgevers zelf moeten organiseren.

Bedreigingen in een van deze functies geven op korte of langere termijn ernstige problemen. Hoeveel het er zijn hangt onder andere af van de aard en omvang van het bedrijf. Zoek de best passende cursus bedrijfshulpverlening voor uw bedrijf. Blijf de vitale functies (bewustzijn en ademhaling) controleren en handel naar uw verdere bevindingen. Lukt het niet om met slaan de ademweg goed vrij te maken, pas dan vijfmaal de handgreep van Heimlich voor kinderen toe, in zittende houding: neem het kind op schoot en plaats een vuist, met de duim onder de vingers, met de duimkant tegen de buik iets boven de navel; omvat met uw andere hand de horizontaal gehouden hand en trek deze naar achter en iets omhoog. Is het binnen of buiten. Bij ouderen kunnen een slecht zittend gebit of slikproblemen daar de oorzaak van zijn. Zorg ervoor dat het ritme zo min mogelijk wordt verstoord. Indien het niet direct lukt om de lucht in te blazen en de borstkas niet omhoog komt, doet u opnieuw mondinspectie en controleert u de positie van het hoofd ten opzichte van de romp (neutrale positie) door de kinlift opnieuw toe te passen. Blijf slaan (vijfmaal) tussen de schouderbladen, afgewisseld met Heimlich (vijf maal). Dit ter voorkoming van onderkoeling. Bij het uitbreken van calamiteiten moet op alle mogelijke manieren letsel en schade voorkomen of beperkt worden. Wanneer een van deze functies bedreigd wordt of ontbreekt, is het leven van het slachtoffer in direct gevaar. Dit kan in levensgevaarlijke situaties zijn, maar ook in de situaties dat iets niet verloopt zoals het eigenlijk zou moeten verlopen. Vervolgens kan worden uitgegaan van de volgende procedure: Meld altijd bij uw collega’s terug dat u gealarmeerd hebt.

21

april
2022
Time: 6:25

Comments are closed.


  • Case-Amsterdam.nl

    © All Rights Reserved.
    we love WordPress 6.5.2
    110 queries. 0,439 seconds.

    Tembesi 1.0 Designed by WP GPL